Přístavba šatny přeci jen bude!


V průběhu loňského roku výkonný výbor na svých schůzích dvakrát jednal o výhledové přístavbě šatnového objektu, se kterou jako možnou bylo počítáno již od samého počátku (proto nemá severní stěna dřevěný obklad). Plán byl však z důvodu finančních i organizačních v listopadu odsunut na neurčito.
Situace se změnila poté, co rodiče začátečníků zjistili, že si jejich děti při úterních trénincích nebudou mít kam odložit věci a některé se kvůli plné šatně budou muset převlékat pod venkovní stříškou. Několik rodičů se s tímto stavem nechtělo smířit, a proto se rozhodli věnovat finanční částky, které dohromady pokryjí ze dvou třetin náklady na přístavbu druhé šatnové místnosti. Zbývající třetinu složíme z vlastních zdrojů a ze získaných dotací.
Dnes brzy ráno se sešlo vedení klubu, aby odsouhlasilo přijetí nabízených peněžních darů a rozhodlo o urychleném zahájení přípravných prací. Schválený harmonogram je následující: Letos budou probíhat projektové práce a další nutné kroky tak, abychom do konce roku získali stavební povolení (bohužel není předpoklad, že by se to v našem státě podařilo rychleji). V příštím roce proběhne vlastní výstavba a před začátkem přespříští sezony – v pondělí 1. dubna 2019 – by mělo dojít ke slavnostnímu otevření.


Honza Netuka | 1.4.2017

zpětzpět